Zavolejte nám
+420 603 107 314

ZABÝVÁME SE OBCHODEM SE DŘEVEM. NABÍZÍME TAKÉ VÝKUP DŘEVNÍ HMOTY OD MALODODAVATELŮ I VELKODODAVATELŮ.

Provádíme těžbu dřeva či pěstební činnost v lese. Dále produkujeme dodávku pěstebních prací, počínaje zalesňováním, péčí o kultury a výchovnými zásahy v předmětných porostech. Nabízíme výkup dřevní hmoty od malo i velkododavatelů. Vykupujeme na odvozním místě i tzv. nastojato. Odvoz i případnou těžbu zajistíme. V rámci spolupráce možno dohodnout zalesnění i následnou péči až po zajištění kultury.

Hlavním cílem firmy je neustálé zkvalitňování služeb poskytovaných jak hlavnímu obchodnímu partnerovi – LČR s.p., majitelům lesů soukromých a obecních, tak i všem odběratelům dřevní hmoty. Krédem společnosti v obchodním styku s ostatními subjekty i se státem je seriozní jednání, precizní plnění uzavřených kontraktů a včasné platby.

O společnosti

Lesy Mladá Boleslav, a.s. se sídlem Mladá Boleslav, Blahoslavova 184/II, PSČ 293 01, byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1745, dne 1.11.1992. Základní kapitál společnosti činí 20 534 000 Kč. Statutárním orgánem je představenstvo, které je složeno z předsedy, místopředsedy a člena představenstva. Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně alespoň dva členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

Předmětem podnikání je

těžba dřeva
činnost odborného lesního hospodáře
školkařská výroba, nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
pěstební činnost v lese

DISPONUJEme TĚMITO OPRÁVNĚNÍMI

Koncesní listina: silniční motorová doprava nákladní
Živnostenský list: velkoobchod
Živnostenský list: lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti
Živnostenský list: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Licence č.j. 28925/2001 – 5040/1329/1106 – Licence pro nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin
Oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů. Reg. č.3354

SOUČASNÉ VYMEZENÍ SPOLEČNOSTI

IČO:
46355979
DIČ:
CZ46355979
Zápis v OR:
1.11.1992
Sídlo společnosti:
Blahoslavova 184/II, Mladá Boleslav 293 01
Přehled produktů společnosti:
• těžba a zpracování surového dříví
• prodej sortimentů surového dříví
• pěstební činnost
Počet zaměstnanců:
10 (stav k lednu 2019, zaměstnanci v certifikovaných provozech)
Rozhodující objem prací je získáván na základě smluv uzavřených se státním podnikem Lesy České republiky, další práce je získávána v pronajatých soukromých lesích, v obecních lesích, výkupy v soukromých lesích a těžbou vlastního lesa. Hlavní činnost firmy je těžba dřeva, jeho zpracování na požadované sortimenty a prodej odběratelům. Další tržby firma produkuje dodávkou pěstebních prací, počínaje zalesňováním, péčí o kultury a výchovnými zásahy v předmětných porostech. Část tržeb tvoří i doprava dřeva. Všechny povolené práce jsou v souladu s povolenými předměty podnikání. Hlavním cílem firmy je neustálé zkvalitňování služeb poskytovaných jak hlavnímu obchodnímu partnerovi – LČR s.p., majitelům lesů soukromých a obecních, tak i všem odběratelům dřevní hmoty. Krédem společnosti v obchodním styku s ostatními subjekty i se státem je seriózní jednání, precizní plnění uzavřených kontraktů a včasné platby.
Název společnosti
Lesy Mladá Boleslav a.s.
Adresa
Blahoslavova 184 293 01 Mladá Boleslav
IČO
46355979
© 2024 Lesymbas.cz | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů